Proszę żeby mi to ktoś przetłumaczył na język angielski. poziom 1gim.

Wstaję o godzinie 6;30. Idę do toalety myję się, ubieram, czesze swoje długie włosy. Następnie idę do kuchni zjeść śniadanie. Zazwyczaj jem kanapki z serem i wędliną, wypijam szklankę mleka lub herbaty. Później idę umyć żeby. Wychodzę na autobus o 7;15. Czekam 5minut aż przyjedzie. A następnie jadę do szkoły na lekcje. do szkoły mam 9km. Dotarcie do szkoły zajmuje mi 30minut. U mnie w szkole lekcje zaczynają się o godzinie 8;00 a kończą się o godzinie 14;25. Następnie przyjeżdżam do domu jem obiad, a następnie obrabiam lekcję. Jak skończę odrabiać lekcję to czasami czytam książkę jak mam czas. następnie sprzątam w swoim pokoju. A później idę oglądać TV. O godzinie 19:30 siadamy do kolacji. Po kolacji o godzinie 20:00 idę się umyć. A później dalej oglądam TV. A o godzinie 22:00 kładę się spać. tak wygląda mój zwyczajny dzień.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-05T17:55:32+01:00
I get up at 6, 30 I'm going to the toilet, washed, dressed, combed his long hair. Then I go into the kitchen to eat breakfast. Usually eat sandwiches with cheese and ham, drink a glass of milk or tea. Then I'm going to wash. Hanging outthe bus at 7, 15 Waiting 5 minutes until the come. And then I go to school for lessons. I 9km to school. Arrive at school takes me 30minut. At my school classes begin at 8, 00 and ending at 14, 25 Then adoptedeżdżam home eating dinner, and then treats the lesson. How do I finish a lesson odrabiać sometimes read a book as I have time. then cleaning my room. And then go watch TV. About 19.30 we sit down to dinner. After dinner, the god20:00 zine going to wash. And then continue to watch TV. And at 22:00 I go to bed. so looks like my normal day.