Napisz w formie czasteczkowej,jonowej i skróconej jonowej rownanie reakcji zachodzących w roztworach wodnych miedzy podanymi substancjami:
a)BaCl2 + Na2CO3--->
b)Na2SiO3 + HCl--->
c)Pb(NO3)2 + K2S --->
d)FeCl3 + NaOH--->
Skorzystaj z tableki rozpuszczalnosci qodorotlenkow i soli

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-09-20T11:24:14+02:00
A)BaCl2 + Na2CO3 ---> BaCO3 + 2NaCl
Ba^2+ + 2Cl^- + 2Na^+ + CO3^2- ---> BaCO3 + 2Na^+ 2Cl^-
Ba^2+ + CO3^2- ---> BaCO3
b)Na2SiO3 + 2HCl ---> 2NaCl + H2SiO3
2Na^+ SiO3^2- + 2H^+ + 2Cl^- ---> 2Na^+ 2Cl^- + H2SiO3
SiO3^2- + 2H^+ ---> H2SiO3
c)Pb(NO3)2 + K2S ---> 2KNO3 + PbS
Pb^2+ + 2NO3^- + 2K^+ + S^2- ---> 2K^+ + 2NO3^- + PbS
Pb^2+ + S^2- ---> PbS
d)FeCl3 + 3NaOH ---> 3NaCl + Fe(OH)3
Fe^3+ + 3Cl^- + 3NA^+ + 3OH^- ---> 3Na^+ + 3Cl^- + Fe(OH)3
Fe^3+ + 3OH^- ---> Fe(OH)3
15 3 15
2009-09-20T11:49:29+02:00
A)BaCl₂ + Na₂CO₃ ===> BaCO₃ + 2NaCl
Ba²⁺ + 2Cl⁻ + 2Na⁺ + CO₃²⁻===> BaCO₃ + 2Na⁺+ 2Cl⁻
Ba²⁺ + CO₃²⁻ ===> BaCO₃
b)Na₂SiO₂ + 2HCl ===> 2NaCl + H₂SiO₃
2Na⁺+ SiO₂²⁻ + 2H⁺ + 2Cl⁻ ===> 2Na⁺+ 2Cl⁻ + H₂SiO₃
SiO₃²⁻ 2H⁺ ===> H₂SiO₃
c)Pb(NO₃)₂ + K₂S ---> 2KNO₃ + PbS
Pb²⁺ + 2NO₃⁻ + 2K⁺ + S⁻===> 2K⁺ + 2NO₃⁻ + PbS
Pb²⁺ + S²⁻ ===> PbS
d)FeCl₃ + 3NaOH ===> 3NaCl + Fe(OH)₃
Fe³⁺ + 3Cl⁻ + 3NA⁺ + 3OH⁻ ===> 3Na⁺ + 3Cl⁻ + Fe(OH)₃
Fe³⁺ + 3OH⁻ ===> Fe(OH)₃
15 4 15