Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-07T22:50:28+01:00
Tego lepiej nie dało się skrócić ;)

to:
29 stycznia 1230 - pierwsza wzmianka o kasztelanii międzyrzeckiej (pierwowzorze powiatu), z Teodorykiem jako kasztelanem;
2 listopada 1791 - utworzenie ustawą powiatu międzyrzeckiego, jako jednostki administracyjnej kraju, sięgającego Skwierzyny (na północy), Zbąszynia (na południu), Paradyża (na zachodzie) i Sierakowa (na wschodzie), z centralnie położonym Międzyrzeczem jako siedzibą starosty;
Ustawa nigdy nie weszła w życie, bowiem reformę administracyjną Polski przerwały zabory.
1793 - powiat międzyrzecki jednym z 17 powiatów Wielkopolski w granicach Prus (Prusy Południowe);
1918 - powiat międzyrzecki w granicach Prus (Marchia Graniczna Prowincja Poznań-Prusy Zachodnie);
1 października 1938 - powiat międzyrzecki w granicach Prus (Prowincja Brandenburgia, rejencja frankfurcka);
15 marca 1945 - powiat międzyrzecki (11 gmin, w tym 5 miast) ponownie w granicach Polski (okręg Pomorze Zachodnie), z Lucjanem Brudło jako starostą;
7 lipca 1945 - powiat międzyrzecki w granicach województwa poznańskiego;
30 października 1946 - zmniejszono liczbę gmin powiatu do 7, w tym 3 miast, starostą międzyrzeckim zostaje Bolesław Arlyth-Karaśkiewicz;
1950 - powiat międzyrzecki w granicach województwa zielonogórskiego;
1961 - powierzchnia powiatu międzyrzeckiego zostaje powiększona o 1/3 (w sumie do 1 157 km²) na skutek przyłączenia do niego części zlikwidowanego powiatu skwierzyńskiego;
31 lipca 1975 - likwidacja powiatów w Polsce (w tym powiatu międzyrzeckiego);
10 sierpnia 1998 - formalne utworzenie powiatu międzyrzeckiego, jako jednostki administracyjnej kraju II stopnia;
11 października 1998 - pierwsze wolne wybory samorządowe do rady powiatu międzyrzeckiego - starostą międzyrzeckim zostaje Kazimierz Puchan;
1 stycznia 1999 - wejście w życie nowego, trójstopniowego podziału administracyjnego Polski;
2 maja 2000 - pierwszy dzień faktycznego wydawania przez Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Międzyrzeczu nowych tablic rejestracyjnych (formalnie od 1 maja 2000) w kolorach biało-czarnych z symbolem literowym powiatu międzyrzeckiego - FMI;
27 października 2002 - drugie wolne wybory samorządowe do rady powiatu międzyrzeckiego - starostą międzyrzeckim ponownie zostaje Kazimierz Puchan;
12 listopada 2006 - trzecie wolne wybory samorządowe do rady powiatu międzyrzeckiego;
LUB


między VI w., a VIII w. n.e. - powstanie na wyspie u ujścia Paklicy do Obry pierwszej osady słowiańskiej,
druga połowa IX w. n.e. - założenie na jej miejscu grodu warownego (jako głównego ośrodka plemienia dolnoobrzańskiego),
1001 - ufundowanie przez Bolesława Chrobrego eremu benedyktynów w lasach nieopodal grodu,
10 listopada 1003 - męczeńska śmierć wszystkich pięciu zamieszkujących tam benedyktyńskich mnichów (zwanych dziś Pięcioma Świętymi Braćmi Międzyrzeckimi),
1005 - pierwsza oficjalna i zachowana do czasów obecnych wzmianka o grodzie międzyrzeckim (zawarta w "Kronice" niemieckiego biskupa Thietmara z Merseburga),
29 stycznia 1230 - pierwsza wzmianka o kasztelanii międzyrzeckiej, z Teodorykiem jako kasztelanem,
1248 - nadanie Międzyrzeczowi praw miejskich na prawie niemieckim, jako jednemu z pierwszych grodów w Polsce,
1474 - zniszczenie miasta przez wojska na Macieja Korwina. Odbudowa miasta,
1485 - potwierdzenie przywileju lokacyjnego Miasta przez Kazimierza Jagiellończyka,
od XV w. - starostwo niegrodowe,
1520-1574 - odbudowa miasta, zniszczonego przez wojska niemieckie, podążające na pomoc Krzyżakom,
1574 - przejazd przez Międzyrzecz wybranego na króla Henryka Walezego,
od XVI w. - ośrodek protestantyzmu,
1606 - spustoszenie miasta przez wielki pożar,
1655-1718 - niszczenie miasta przez wojska niemieckie, rosyjskie i szwedzkie,
1710 - wielka epidemia zarazy,
1731 - kolejny wielki pożar,
1780-1806 - "złoty okres" w historii miasta, jako jednego z najważniejszych europejskich ośrodków handlu suknem,
od 1793 - po II rozbiorze Polski Międzyrzecz w zaborze pruskim,
26-27 listopada 1806 - wizyta cesarza Napoleona Bonapartego,
od 1945 - po 152 latach przerwy miasto ponownie w granicach Polski,
1946-1950 - miasto siedzibą powiatu w województwie poznańskim,
1950-1975 - miasto siedzibą powiatu w województwie zielonogórskim,
1975-1999 - miasto w granicach województwa gorzowskiego,
27 maja 1990 - utworzenie samorządowej Gminy Międzyrzecz, wraz z jej organami: burmistrzem, zarządem i radą,
1991 - założenie Stowarzyszenia "Kontakt", mającego zajmować się organizacją współpracy międzynarodowej Międzyrzecza z gminami partnerskimi,
1994 - oddanie do użytku nowoczesnej oczyszczalni ścieków,
1998 - huczne obchody 750 rocznicy nadania praw miejskich,
od 1 stycznia 1999 - miasto siedzibą powiatu ziemskiego w województwie lubuskim,
grudzień 1999 - przyznanie Międzyrzeczowi, jako jednemu z polskich liderów współpracy zagranicznej, Złotej Gwiazdy Partnerstwa (podczas międzynarodowej konferencji w Bilbao),
2003 - obchody 1000-lecia grodu Międzyrzecz i tragicznej śmierci Pięciu Świętych Braci Międzyrzeckich,
23 sierpnia 2006 - oddanie do użytku nowoczesnej obwodnicy miasta.


Jeżeli chcesz na 10 linijek wybierz tylko najważniejsze wydarzenia! Pozdrawiam ;D :)