Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-06T09:30:00+01:00
-----------specjalizacja produkcji-Specjalizacja produkcji jest głównie specjalizacją technologiczną (nie przedmiotową) i polega na grupowaniu stanowisk pracy wg podobieństwa wykonywanych czynności (operacji).
-----------Rolnictwo wysokotowarowe chrakteryzuje się miedzy innymi:
a)mechanizacją produkcji,
b)chemizacją,
c)specjalizacją produkcji,
d)melioracją-nawadnianiem i odwadnianiem,
e) stosowaniem różnych systemów zmianowania roślin, kilkuletnich i wieloletnich,
f)stosowaniem dobrego materiału siewnego i hodowlanego.