1 Oblicz pole powierzchni prostopadłościanu o wymiarach:

a) 6 cm × 5 cm × 8 cm
b)6,5 dm × 4 dm × 10 dm
c) 2,5 cm × 8 cm × 6 cm
d)2 dm × 5,8 cm × 45 mm

2 Oblicz łączną długość krawędzi sześcianu o krawendzi długości:
a) 10 cm
b) 2,4 dm
c) 7 ⅙ m
d)5 cm 7 mm

3

Odpowiedzi

2010-01-05T17:14:44+01:00
Zad.1
a) 6*5*8 cm = 240 cm2
b) 6,5*4*10 dm = 260 dm2
c) 2,5*8*6 cm = 120 cm2
d) 20* 5,8*4,5 cm = 522 cm2
Zad.2
a)12*10cm = 120cm
b)12*2,4dm = 28,8 dm
c)12*7,25m = 87 m
d)12*5,7cm = 69,4cm
6 2 6
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-05T17:22:11+01:00
1 Pole powierzchni prostopadłościanu= 2*Pole podstawy + Pole powierzchni bocznej= 2ab+2bc+2ac = 2*(ab + bc + ac)

w poście wyżej masz podaną objętość :S

a) 2*(6*5 + 5*8 + 6*8)=236 cm2
b) 2*(6,5*4 + 4*10 + 6,5*10)=262 (dm2)
c) 2* (2,5*8+8*6+2,5*6)=166 (cm2)
d) 2*(20*5,8 + 5,8*4,5 + 20*4,5)=232,1 (cm2)

2. sześcian ma 12 równych krawędzi
a)12*10=120 (cm)
b)2,4dm=24cm*12=288 (cm)
c)7%m=7cm; 7cm*12=80 (cm)
d) 5cm 7 mm = 5,7 cm; 5,7*12=68,4 (cm)

co do pana wyżej : 7%metra to 7cm.. 0,07*100=7, gratuluje umiejętności liczenia procentów;)

16 4 16
2010-01-05T17:22:53+01:00
1 Oblicz pole powierzchni prostopadłościanu o wymiarach:

a) 6 cm × 5 cm × 8 cm
6*5=30 30*2=60
8*5=40 40*2=80
8*6=48 48*2=96
96+80+60=236 cm kwadrat.
b)6,5 dm × 4 dm × 10 dm
6,5 *4=26 26*2=52
4*10=40 40*2=80
10*6,5=65 65*2=130
130+80+52=262 dm kwadrat.
c) 2,5 cm × 8 cm × 6 cm
2,5*8=20 20*2=40
8*6=48 48*2=96
2,5*6=15 15*2=30
40+30+96=166 cm kwadrat.
d)2 dm × 5,8 cm × 45 mm
200*58=11600 11600*2=23200mm
58*45=2610 2610*2=5220mm
200*45=9000 9000*2=18000mm
18000+5220+23200=46420mm kwadrat
2 Oblicz łączną długość krawędzi sześcianu o krawendzi długości:
a) 10 cm
10*12=120cm
b) 2,4 dm
2,4*12=28,8 dm
c) 7 ⅙ m
7 ⅙*12=43/6*12=43*2=86 m
d)5 cm 7 mm
5,7*12=68,4
7 4 7