Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-05T17:19:27+01:00
A)
-organy władzy państwowej,
-organy administracji rządowej,
-gminy, związki międzygminne oraz ich organy,
-powiaty, związki powiatów oraz ich organy,
-samorządy województw oraz ich organy.
-szkoły
-urząd miasta
B)
1. Sądy
2. Sejm
3. Pałac Prezydencki
4. Jednostki wojskowe
5. Ambasady polskie
6. ONZ
7. Siedziba Unii Europejskiej
C)
1). na apelu szkolnym, gdy wnosza sztandar szkoły;
2). w czasie meczu piłkarskiego
3). gdy zawodnik wygra olimpiade (zajmie pierwsze miejsce).
4). na przysiędze zołnierskiej
5).W czasie żałoby narodowej
2010-01-05T17:25:03+01:00

1.Godło można zobaczyć.....
na szkolnych ścianach
w miejscach patryjotycznych
na urzędach
na fladze Rzeczpospolitej Polskiej
w Polsce
2.Flagę narodową można zobaczyć...
na kościołach
na domach
przy urzędach
przy grobach poległych legionistów
w miejscach patryjotycznych
3.Hymn RP można usłyszeć...
na igrzyskach olimpijskich
na świętach państwowych
na rozpoczęciu jakiegoś meczy
gdy umrze jakiś sławny polak