Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-05T17:16:19+01:00
Główne problemy Afryki to:

- Afryka jest najuboższym kontynentem
- ma najwyższy wskaźnik zachorowań na AIDS
- dominuje w niej przemysł wydobywczy
- analfabetyzm

Afryka to kontynent , na którym 40% zajmują obszary suche. Wzrost gęstości zaludnienia oraz nadmierny wypas zwierząt prowadzi do procesów pustynnienia. W ostatnich 20 latach granica Sahary przesunęła się o 100 km w kierunku południowym. Innym problemem przyrodniczym jest zmniejszenie się powierzchni lasów równikowych- zwłaszcza nad Zatoką Gwinejską.

Na kontynencie afrykańskim mieszka obecnie ok. 760 mln ludności. Między rokiem 1950 a 1995 odnotowano tu najwyższy w skali świata, wynoszący ponad 200% wzrost liczby ludności. Kontynent ten ma najwyższy ze wszystkich przyrost naturalny 28%o. Niedostateczna opieka zdrowotna, mała ilość lekarzy, brak szpitali powodują szerzenie się wielu chorób. Jedną z nich jest AIDS, z największym na świecie wskaźnikiem zachorowań, obejmujących nie tylko dorosłych, lecz również dzieci. W 1985 odnotowano tu 774 przypadki zachorowań, a w 1995 już prawie milion. W 1998 roku 22,5 mln Afrykańczyków było nosicielami wirusa HIV. Zróżnicowana struktura etniczna i religijna oraz sztuczne granice wielu państw są w Afryce przyczyną konfliktów i wojen. Skutkiem ich jest cierpienie i śmierć wielu ludzi, wyniszczenie gospodarki oraz ucieczki ludności z terenów objętych wojną. Pod względem liczby uchodźców Afryka zajmuje pierwsze miejsce na świecie. Przykładem może być konflikt pomiędzy plemionami Hutu i Tutsi w Ruandzie, wojna domowa w Liberii.

Ludność z przeludnionych wsi wędruje w poszukiwaniu pracy i lepszych warunków życia do miast. Tylko nielicznym jednak udaje się osiągnąć sukces. Pozostali zasiedlają obrzeża miast, tworząc dzielnice nędzy- slumsy, w których żyje 50% mieszkańców miast. W slumsach szerzy się przestępczość, choroby, narkomania. Częstym zjawiskiem bywa tu praca zawodowa dzieci. Szacuje się, że około 25% dzieci w wieku 10- 14 lat pracuje. Ponad 50% ludności w wieku powyżej 15 lat stanowią analfabeci. W Nigrze wartość ta wynosi 86%, a w Burkina Faso 82%.

Kolejnym problemem, przed jakim stoi Afryka, jest uzależnienie gospodarki od przemysłu wydobywczego i monokultur. Eksport surowców, których ceny na rynku światowym są obecnie niskie, przy jednoczesnym imporcie wyrobów przemysłowych, daje ujemny bilans handlowy we wszystkich prawie krajach Afryki. Skutkiem tego jest ogromne, rosnące zadłużenie. W związku z tym Afryka to najbiedniejszy kontynent świata. Afryka jest najuboższym kontynentem świata, o najniższym dochodzie narodowym w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Rozwój gospodarczy wielu państw nie nadąża za wzrostem ludności. Szerzy się niedożywienie i głód, które dotykają około 15% społeczeństwa. Jest to jeden z największych problemów Afryki.

Średnia światowa wartość energetyczna pożywienia wynosi 2718 kcal na mieszkańca dziennie. W Afryce wskaźnik ten wynosi 2282, a w krajach Sahelu oraz Somalii i Etiopii jedynie 1500 kcal. Wobec tego kraje Afryki są zmuszone korzystać z pomocy żywnościowej, oferowanej przez państwa "bogatej Północy
7 3 7