Odpowiedzi

2010-01-05T17:22:48+01:00
Wiek XVI był okresem wspaniałego rozwoju polskiej kultury i nauki. Uniwersytet Jagielloński był jedną z najbardziej liczących się w Europie uczelni. Jego najwybitniejszym absolwentem był Mikołaj Kopernik.W końcu XVI wieku ukazało się pierwsze tłumaczenie Biblii na język polski. Dokonał tego ks. Jakub Wujek z Wągrowca, W XVI wieku Rzeczypospolita była krajem tętniącym życiem, rozwijającym się we wszystkich dziedzinach, dlatego okres ten przeszedł do historii pod nazwą " Złotego Wieku ".
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-05T17:27:02+01:00
Ponieważ w tym okresie do polski przybywało dużo rzeczy z Włoch (np. arrasy, warzywa , artyści). Do Polski zawitał styl renesansowy. Zaczęto budować w tym stylu (np. kamienice w Gdańsku, Jarosławiu itd., rynek z ratuszem, Zamek w Baranowie Sandomierskim, ratusz w Sandomierzu, Wnętrze kaplicy Zygmuntowskiej) Wprowadzenie nowych zwyczajów.
1 4 1
2010-01-05T18:03:44+01:00
Rozwój polityczny, gospodarczy i kulturalny sprawił, że Rzeczpospolita odgrywała bardzo ważną rolę na planie międzynarodowym. Stała się pośrednikiem kulturalnym między zachodem a wschodem Europy. Podniósł się poziom architektury, edukacji, rozwijały się sztuki piękne. W tym okresie zyskała ogromną władzę i bogactwa. Język polski zaczął być używany przez wielu poetów.