Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2011-07-19T20:41:29+02:00

SYNOD:to zjazd duchowieństwa obradujacy nad problemami Koscioła.Moze to być zjazd biskupów danego kraju,zjazd wyzszego duchowieństwa w diecezji.

SOBÓR to zjazd wszystkich biskupów i kardynałów obradujących nad sprawami wiary,moralności i organizacji kościelnej.Ustalenia soboru obowiązują wszystkich chrześcijan.Znane sobory to:Sobór Trydencki,sobór w Konstancji,sobór Laterański. 

43 4 43
2011-07-19T20:47:09+02:00

Synod, w Kościołach chrześcijańskich-zjazd duchowieństwa lub kolegionalny organ włądzy.

Sobór,w Kościele katolickim-zebranie biskupów ze wszystkich diecezji pod przewodnictwem papieża.Na tych zebraniach biskupowie dyskutują na temat wiary,organizacji i dyscypliny kościelnej.

29 4 29