Matematyka;/ Help !

6.Oblicz długość boku kwadratu, jeśli jego pole jest równe :
a) 4900 cm kwadr.
b)0,0036 dm kwadr.
c)0,0004 km kwadr.
7.Oblicz długość krawędzi sześcianu, jeśli jego objętość jest równa: a)0,125 m3 b)216 000cm3 c) 0,064m3
8.Kwadrat ma pole 256cm2 , a objętość sześcianu jest równa 512cm3. Oblicz stosunek krawędzi sześcianu do boku kwadratu.

3

Odpowiedzi

2009-09-20T11:54:55+02:00
6.
a) √(4900 cm ²)=70cm
b)√(0,0036 dm²)=0,06dm
c)√(0,0004 km² )=0,02km
7.
a)∛(0,125 m3) =0,5m
b)∛(216 000cm3 )=60cm
c) ∛(0,064m3)=0,4
8.Kwadrat ma pole 256cm2 , a objętość sześcianu jest równa 512cm3. Oblicz stosunek krawędzi sześcianu do boku kwadratu.
√(256cm2) =16cm
√(512cm3)=8cm
8cm:16cm
1:2
Odp. Ten stosunek wynosi 1 : 2
2 5 2
2009-09-20T12:04:28+02:00
6.Oblicz długość boku kwadratu, jeśli jego pole jest równe :
Wzór na pole kwadratu: P = a²
a) P = 4900 cm² a=√4900=70 cm
b) P = 0,0036 dm² = 3,6 cm² a=√3,6=6 cm
c) P = 0,0004 km² = 400 cm² a=√400=20 cm

7.Oblicz długość krawędzi sześcianu, jeśli jego objętość jest równa:
Wzór na objętość sześcianu: V = a³
a) V = 0,125 m³ a=∛0,125=0,5 m
b) P = 216 000 cm³ = 216 dm³ a=∛216 = 6 dm²
c) P = 0,064 m³ a=∛0,064=0,4 m³

8.Kwadrat ma pole 256cm2 , a objętość sześcianu jest równa 512cm3. Oblicz stosunek krawędzi sześcianu do boku kwadratu.
a2 - krawedz sześcianu a1 - krawedz kwadratu

a2/a1 = ?
a1=√256=16 cm
a2=∛512=8 cm
a2/a1=2
Odp: Stosunek krawędzi szcześcianu do boku kwadrata wynosi 2.
1 4 1
2009-09-20T12:15:02+02:00
6. a) P = a^2 = a * a pierwiastek z 4900 cm = 70 cm
b) pier. z 0,0036 dm = 0,06 dm = 0,6 cm
c) pier. z 0,0004 km = 0,02 km = 20 m

7. a) V ( objętość ) = a * a* a = a^3 pierwiastek 3 stopnia z 0.125 m3 = 0,5 m
b) pier. 3 stopnia z 216 000 cm3 = 60 cm
c) pier. 3 stopnia z 0,064m3 = 0,4 m

8. bok kwadratu - pier. z 256cm2 = 16cm
krawędż sześcianu - pier. 3 stopnia z 512 cm3 = 8cm
16 : 8 = 2:1 stosunek wynosi 2:1
1 4 1