1.zaznacz zdanie poprawnie opisujące przynależności systematyczną bakterii.
a)należą do królestwa zwierząt b) do królestwa roślin c)Tworzą odrębne królestwo d)Nietworzą żadnego królestwa e)są prokariontami F)są eurokariontami
2.Bakterie nie zawierają a)cytoplazmy b)ściany komórkowej c)błony komórkowej d)wakuoli

1

Odpowiedzi

2012-02-09T20:33:11+01:00