Odpowiedzi

2010-01-05T17:22:32+01:00
założycielem Rzymu 21kwietnia 753 był Romulus / pierwszy z siedmiu królów Rzymu/.
Od tej daty zaczyna się rzymska rachuba czasu.
Legenda opowiada o braciach bliźniakach Romulusie i Remusie, którzy w niewiadomy
sposób zostali spłodzeni, a po urodzeniu wyrzuceni przez króla Tarchecjusza z Alby.
Uratowała ich i wychowała wilczyca.
Zgodnie z legendą Romulus wybudował i umocnił osadę na Palatynie, jednym z siedmiu wzgórz Rzymu.
Miast Rzym powstało przez połączenie dwóch plemion- Latynów i Sabinów- w jedną wspólnotę miejską. Na osiedlających się na siedmiu wzgórzach- Palatynie, Eskwilinie,
Wiminale i Kwirynale- na Rzymian oddziałuje kultura etruska.
Zarówno nazwa Rzym, jak i imię mitycznego założyciela miasta Romulusa pochodzi od arystokratycznego rodu etruskiego "ruma". Etruskowie, którzy opanowali te tereny, przywędrowali prawdopodobnie z Azji Mniejszej.
5 4 5
2010-01-05T17:22:43+01:00
Rzymu.
Jedni uważają, że początek miastu dali Pelazgowie, którzy osiedlili się w tym miejscu po długotrwałej wędrówce i podboju wielu ludów. Nazwę miastu nadali zaś na pamiątkę swojej potęgi / rhome- siła/.
Inni opowiadają, że po zburzeniu Troi, nielicznym ocalonym udało się dotrzec do brzegów
Etrurii i osiedlic przy ujściu Tybru. Kobiety po dotarciu na miejsce były zmęczone długą drogą. W tych okolicznościach jedna z nich /powszechnie szanowana z racji urodzenia/,
imieniem Roma, doprowadziła do spalenia okrętów. Trojanie najpierw wpadli w złośc, lecz jednak w końcu zmuszeni sytuacją postanowili zakończyc wędrówkę i założyc osadę Pallantion /Palatyn/. Po niedługim czasie okazało się, że wiedzie im się zupełnie dobrze. Dlatego okazali cześc Romie, nazywając nowe miasto jej imieniem.
Niektórzy twierdzą jednak, że Roma była córką Italusa i Leukarii, a żoną Eneasza,
inni uważają ją za żonę Askaniusza, syna Eneasza i od tej Romy pochodzi nazwa miasta.
Jeszcze inni podają, że nazwa miasta pochodzi od Romanusa, jednego z synów Odyseusza i czarownicy Kirke.
Według jeszcze innych nazwę miastu dał Romos, syn Emationa, którego posłał tam
spod Troi Diomedes.
Wreszcie są i tacy, którzy twierdzą, że początek miastu dał Romis, władca Latynów.
Miał on wypędzic Tyrrenów, którzy wywędrowali najpierw z Tesalii do Lidii, a z Lidii przenieśli się do Italii.
Większośc jedna daje wiarę podaniu, zgodnie z którym założycielem Rzymu 21kwietnia 753 był Romulus / pierwszy z siedmiu królów Rzymu/.
Od tej daty zaczyna się rzymska rachuba czasu.
Legenda opowiada o braciach bliźniakach Romulusie i Remusie, którzy w niewiadomy
sposób zostali spłodzeni, a po urodzeniu wyrzuceni przez króla Tarchecjusza z Alby.
Uratowała ich i wychowała wilczyca.
Zgodnie z legendą Romulus wybudował i umocnił osadę na Palatynie, jednym z siedmiu wzgórz Rzymu.
Miast Rzym powstało przez połączenie dwóch plemion- Latynów i Sabinów- w jedną wspólnotę miejską. Na osiedlających się na siedmiu wzgórzach- Palatynie, Eskwilinie,
Wiminale i Kwirynale- na Rzymian oddziałuje kultura etruska.
Zarówno nazwa Rzym, jak i imię mitycznego założyciela miasta Romulusa pochodzi od arystokratycznego rodu etruskiego "ruma". Etruskowie, którzy opanowali te tereny, przywędrowali prawdopodobnie z Azji Mniejszej.
Opublikowano dnia: grudnia 17, 2007
1 5 1
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-05T17:25:38+01:00
Legenda opowiada o braciach bliźniakach Romulusie i Remusie, którzy w niewiadomy
sposób zostali spłodzeni, a po urodzeniu wyrzuceni przez króla Tarchecjusza z Alby.
Uratowała ich i wychowała wilczyca.
Zgodnie z legendą Romulus wybudował i umocnił osadę na Palatynie, jednym z siedmiu wzgórz Rzymu.
Miast Rzym powstało przez połączenie dwóch plemion- Latynów i Sabinów- w jedną wspólnotę miejską. Na osiedlających się na siedmiu wzgórzach- Palatynie, Eskwilinie,
Wiminale i Kwirynale- na Rzymian oddziałuje kultura etruska.
Zarówno nazwa Rzym, jak i imię mitycznego założyciela miasta Romulusa pochodzi od arystokratycznego rodu etruskiego "ruma". Etruskowie, którzy opanowali te tereny, przywędrowali prawdopodobnie z Azji Mniejszej.

Mam nadzieje że pomogłem ;)
5 3 5