Zad.1
1. W których regionach Polski występują czarnoziemy ?
2. Określ gdzie występują mady ?
3. Jak nazywają się krainy geograficzne, w obrębie których występują rędziny ?
4. W których rejonach Polski rolnicy wykorzystują czarne ziemie ?

Zad.2
Wypisz znane ci czynniki powodujące degradację i niszczenie gleb w Polsce .

2

Odpowiedzi

2010-01-05T17:22:52+01:00
Rolnicy wykorzystuja czarna ziemie w woj. warminsko mazurskim
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-05T17:23:24+01:00
1 na śląsku
2.w górach
3.niziny , wyżyny ,doliny rędziny -niziny
4. w górach