Zad.1
Oblicz liczbę cząsteczek zawartych w 50 g amoniaku.
zad.2
Oblicz ile moli zawartych jest w 20 g HNO3.
zad.3
Oblicz masę 0,5 mala tlenku węgla(IV).
zad.4
Oblicz masę molową:
a) Fe2(CO3)3
b)kwasu siarkowego(VI)
zad.5
Napisz równanie reakcji zobojętniania kwasu siarkowego (IV) za pomocą wodorotlenku sodu.

1

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-01-05T17:30:50+01:00
Zad.1
Oblicz liczbę cząsteczek zawartych w 50 g amoniaku.
MNH3=14+3*1=17g/mol
m=50g
n=m/M=50/17=2,94 mol
1 molu NH3 jest 6,02214*10^23 cząsteczek
2,94 molach NH3 jest x

x= 2,94*6,02214*10^23=17,71*10^23 czasteczek

zad.2
Oblicz ile moli zawartych jest w 20 g HNO3.
MHNO3 = 1+14+3*16=15+48=63g/mol
m=20g
n=m/M=20/63=0,32 mole

zad.3
Oblicz masę 0,5 mala tlenku węgla(IV).
M CO2 = 12+2*16=12+32=44g/mol
n=o,5 mola
m=n*M = 0,5*44=22g

zad.4
Oblicz masę molową:
a) Fe2(CO3)3 M=2*56+3*12+9*16=112+36+144=292g/mol
b)kwasu siarkowego(VI) H2SO4 M=2*1+32+4*16=2+32+64=99g/mol

zad.5
Napisz równanie reakcji zobojętniania kwasu siarkowego (IV) za pomocą wodorotlenku sodu.
H2SO4 + 2NaOH > Na2SO4 + 2H2O