Rozwiazywanie rownan dwukwadratowych
nie wykonujac obliczen wyznacz (odczytaj)pierwiastki rownania
przyklad a0 (x+4)do 3=0
x+4=0
x=-4
b)(xdo kwadratu-6x+7)(2xdo kwadratu -8)=0
c)(-xdo kwadratu-7x)(3xdo kwadratu+x+2)=0
d) (xdo kwadratu-7)(xdo kwadratu +2x+1)=0
f) 0=(11-xdo kwadratu)(xdo kwadratu-7x-4)


dziekuje ;):*

1

Odpowiedzi

2010-01-07T09:51:24+01:00
B)(x²-6x+7)(2x² -8)=0
x²-6x+7=0 ∨ 2x² -8=0

I Δ=46-42=4 √Δ=2
x₁=2 ∨ x₂=4
II x²= 4
x=2 ∨ x=-2
x=-2,2,4 (to są 3 rozwiązania w tym 2. jako podwójne)

c)(-x²-7x)(3x²+x+2)=0
-x²-7x=0 ∨ 3x²+x+2=0

I x(x-7)=0
x=0 ∨ x=7
II Δ=1-24= -23 - brak rozwiązań
x=0, 7 ( dwa rozwiązania)

d) (x²-7)(x² +2x+1)=0
x²-7=0 ∨ x² +2x+1=0

I x²=7
x=√7 ∨ x=-√7
II (x+1)²=0
x=-1

f) 0=(11-x²)(x²-7x-4)
11-x²=0 ∨ x²-7x-4=0

I x²=11
x=√11 ∨ x=-√11
II Δ=49+16=65 √Δ= √65
x₁=(7-√65)/2 ∨ x₂=(7+√65)/2