Odpowiedzi

2010-01-05T17:30:42+01:00
Scrub, skrub, skrob – formacja roślinna, odmiana buszu, charakterystyczna dla Australii. Tworzą ją wiecznie zielone, twardolistne zarośla, składające się głównie z krzewiastych gatunków eukaliptusów i akacji. Wyróżnia się 3 jego rodzaje: brigalow, malee i mulga.

Endemit - takson (najczęściej gatunek) unikalny dla danego miejsca albo regionu, występujący na ograniczonym obszarze, nigdzie indziej nie występujący naturalnie.
1 5 1
2010-01-05T17:33:44+01:00
Scrub: charakterystyczna dla Australii formacja roślinna, dzieli się na brigalow, malee i mulga. Tworzą ją twardolistne, zielone zarośla, głównie eukaliptusy i akacje.
Endemit: unikalny gatunek roślinny, występujący tylko i jedynie na jednym obszarze (naturalnie). Są najczęściej przystosowane do warunków atmosferycznych występujących tylko w jednym miejscu.
1 1 1
2010-01-05T17:36:26+01:00
Skrub- wiecznie zielony busz australijski. Charakteryzuje się on rozgałęzioną roślinnością złożoną głównie z gatunków Eukaliptusa i Akacji.
endemity- takson unikalny dla danego miejsca albo regionu, występujący na ograniczonym obszarze, nigdzie indziej nie występujący naturalnie. Obszar występowania endemitów może stanowić ich dawny areał życiowy pozostały po minionym okresie geologicznym.
1 1 1