Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-08T16:51:57+01:00
Znajdz pukt przeciecia paraboli z osiami ukladu wspórzędnych y=-1/2(x+3)(x-1)
z osia X
y=0
0=-1/2(x+3)(x-1)
x+3=0 v x-1=0
x=-3 v x=1
(-3,0) oraz(1,0)
z osia Y
x=0
y=-1/2(0+3)(0-1)
y=3/2
(0,3/2)

wyznacz współrzędne jej wierzchołka.

y=-1/2(x+3)(x-1)=-1/2(x²-x+3x-3)=-½x²-x+3/2
W(p,q)
p=-b/2a
p=1/2*(-½)=-1
q=-Δ/4a lub f(p)
f(p)=f(-1)=-½+1+3/2=2
w(-1,2)

narusuj uklad i w nim zaznacz punkty
(-3,0) ,(1,0),(0,3/2),(-1,2) oraz (2,-2.5)
i rysujesz parabole ramionami w dół
2010-01-08T20:10:15+01:00
Punkty przecięcia z osią X
miejsca zarowe widzimy od razu z postaci iloczynowej
x=-3 lub x=1
P₁(-3 , 0)
P² (1 , 0)

punkt przecięcia z osia Y
P₃( 0, y)
W(0) = -1/2(0+3)(0-1) = 1,5
P₃(0 ; 1,5)

wieszchołek W(p,q)
y=-1/2(x+3)(x-1)
y=-1/2(x²+2x-3)
y=(-1/2)x² - x + 3/2

p=1
Δ=1+3=4
q=2
W(1,2)