Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-06T13:28:19+01:00
W nowym swiecie monarchi hellenistycznej kultura grecka podlagała istotnym zmianom. Jej zdumiewajacą cecha stała sie wielka jednolitosc. W miastach greckich , od połódniowej Italii po Indie , czytac sie bedzie tych samych autorów i podziwiac podobne dzieła sztuki.
Ateny choc utraciły swą pozycje polityczna, zachowały wazna role w dziedzinie kultury. Tu w dalszym ciagu działały najwaźniejsze szkoły filozoficzne, kwitła sztuka wymowy, a w teatrze wystawiano nowe, interesujace sztuki.
Obok tej starej stolicy greckiej kultury wyrosły nowe jej osrodki. Wśród nich najważniejsze miejsce zajmowała Aleksandria w Egipcie, sławna nade wszystko z uprawianej tam poezji i olbrzymiego ksiegozbioru, zebranego dzieki ogromnym srodkom finansowym przeznaczonym na ten cel przez władców. Powołali oni także do źycia instytucje zbliżona do współczesnych Akademii Nauk, Muzeum, które skupiało literatów i uczonych, zapewniajac im dostatni byt.Królewskiemu mecenatowi zawdzięcza Aleksandria ważkie miejsce w rozwoju geografi, astronomi, matematyki, literaturoznawstwa i w innych jeszcze dziedzinach
Istotna role w życiu kulturalnym odgrywały miasta Azji mniejszej i pobliskich wysp
wielki postep poczyniła w tej epoce nauka, zwłaszcza matematyka i astronomia. Rozwinęła sie geografia, medycyna, oraz inne dyscypliny przyrodnicze. Narodziła sie nowa poezja i nowa filozofia, której sie beda uczyc nowi uczniowie Greków- Rzymianie.
kultura hellenistyczna była w swojej istocie kultura grecka wyrosła na podstawie greckiego dorobku minionych wieków. Róźniła sie od kultury poprzednich epok, gdyź narodziła sie w odmiennych warunkach. Niewiele natomiast zawdzieczała ona cywilizacjom wschodnim, na terenie których kwitła. Grecy wykazywali wobec nich niesłuszna obojętnosc wynikajace z przekonania o własnej wyźszości (były to pierwszy ale niestety nie ostatni przypadek w histori europejskiej cywilizacji , kiedy to ich przedstawiciele odwracac sie beda od dorobku innych cywilizacyjnych kregów). Jedynie babilońska matemetyka i astronomia budziły zainteresowanie greckich uczonych.
Natomiast Grecy poddawali sie łatwo wpływom wschodnich wierzen, zaspokajajacych ich nowe religie potrzeby lepiej , niz to czyniły tradycyjne heleńskie kulty