Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-01-05T17:34:18+01:00
Pozytywne :
w przyrodzie : jako pokarm produkcja O2 dla człowieka
kosmetyki lekarstwa pokarm nawoz pasza dla zwierząt
2010-01-05T17:35:19+01:00
produkują we wszystkich morzach świata prawie trzecią część całej podwodnej roślinności, są praktycznie jedynymi producentami materii organicznej w wodach, które stanowią 70% powierzchni naszego globu, będącą pokarmem d la wodnych zwierząt roślinożernych, przez co stanowią ważne ogniwo producentów w łańcuchu pokarmowym,,

- stanowią pokarm dla innych organizmów (również dla ludzi), są

niezbędne dla wielu ryb, np. glonojadów.

- mają decydujący wpływ na klimat Ziemi. Wzbogacając zbiorniki wodne w tlen wykorzystywany przez zwierzęta stanowią dużą część fotosyntezujących organizmów. Gdyby nagle przestały istnieć w ciągu 25 lat przybyłoby dwukrotnie dwutlenku węgla, co spowodowałoby totalną katastrofę ekologiczną. Taka katastrofa z ich winy w historii Ziemi miała już miejsce dwukrotnie,

- regulują dostęp światła słonecznego dla organizmów wodnych,

- wchodzą w skład porostów, a także można je spotkać w ciele niektórych zwierząt np. pierwotniaków,

- uczestniczą w procesach tworzenia i rozpadu skał,

- biorą udział w krążeniu pierwiastków w przyrodzie np. węgla i tlenu,

- są ważnym składnikiem planktonu.


- mogą być pokarmem. Dla ludzi są uznawane za przysmak (szczególnie krasnorosty i brunatnice), a jednocześnie są źródłem witamin, jodu, boru, miedzi, soli potasowych i sodowych. Wykorzystuje się je jako pokarm w gospodarce rybnej i hodowli zwierząt (listownica, morszczyn),

- napowietrzają, mineralizują, a jako nawóz wzbogacają glebę w próchnicę,

- są stosowane w medycynie do produkcji:

· waty alginowej (brunatnice),

· ziół zawierających jod (morszczyn),

· substancji żelującej, czyli agaru (z krasnorostów),

· antybiotyków (chlorella),

· witamin grupy B,

· substancji bakteriobójczych,

- znajdują zastosowanie w postaci agaru w piekarnictwie, cukiernictwie, przemyśle papierniczym fermentacyjnym i spożywczym,

- są wykorzystywane w badaniach wód jako wskaźniki stopnia zanieczyszczenia np.
chlorella,

NEGATYWNE:
substancje toksycze
powoduja korozje na statkach
niektóre powodują poważne choroby
niektóre produkują substancje toksyczne wydzielane do wody
na wiosnę w sztucznie użyźnionych zbiornikach wodnych tworzą zakwity, co prowadzi do zmniejszenia ilości rozpuszczonego tlenu w wodzie, a rozkładając się wytwarzają toksyczne związki negatywnie wpływające na inne organizmy żywe

- mogą powodować niedrożność rur i przewodów kanalizacyjnych
1 5 1
2010-01-05T17:36:44+01:00
Pozytywne
- produkują materię organiczną
-wzbogacają zbiorniki wodne w tlen
- stanowią pokarm dla drobnych roślinożernych zwierząt
-są używane w gastronami, do celow kulinarnych i kosmetycznych

negatywne
i powodujązakwit wody
- powodują paraliż układu nerwowego i mięśni
-utrudniają żeglugę
1 5 1