1. W klasie jest 35 uczniów. Liczba dziewcząt stanowi dwie-trzecie (2/3) liczby chłopców. Ile jest chłopców, a ile dziewcząt w tej klasie?

2. Dwie książki kosztowały 35 zł. Cena jednej z nich stanowiła dwie-trzecie (2/3) ceny drugiej. Ile kosztowała każda z tych książek?

3. Suma dwóch liczb wynosi 35. Jedna z liczb stanowi dwie-trzecie (2/3) drugiej liczby. Jakie to liczby?


Bardzo bym prosił o dawanie odpowiedzi z rozwiązaniami! Jak będzie inaczej będę zgłaszał.

Pozdrawiam

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-08T00:09:31+01:00
1. W klasie jest 35 uczniów. Liczba dziewcząt stanowi dwie-trzecie (2/3) liczby chłopców. Ile jest chłopców, a ile dziewcząt w tej klasie?

x- dziewczęta
y- chłopcy

x+y=35
x=²/₃y (dwie trzecie y)

²/₃y+y=35
(5/3)y=35 (pięć trzecich y=35) /*3/5-mnożę obustronnie przez trzy piąte
y=35*(3/5)
y=21

x=2/3y
x=2/3 * 21
x=14

ODP. CHŁOPCÓW JEST 21, A DZIEWCZĄT 14.

2. Dwie książki kosztowały 35 zł. Cena jednej z nich stanowiła dwie-trzecie (2/3) ceny drugiej. Ile kosztowała każda z tych książek?

x- jedna książka
y- druga książka

x+y=35
x=2/3y

2/3y+y=35
(5/3)y=35 (pięć trzecich y=35) /*3/5-mnożę obustronnie przez trzy piąte
y=35*(3/5)
y=21

x=2/3y
x=2/3 * 21
x=14

ODP. JEDNA KSIĄŻKA KOSZTOWAŁA 21ZŁ A DRUGA 14ZŁ.

P.S. Rozwiązanie jest niemalże takie samo jak w zadaniu 1, bo zauważ, ze jest dokładnie taka sama treść- tylko w pierwszym są dziewczynki i chłopcy a tu książki-dokładnie takie samo! Dlatego identyczne są obliczenia!


3. Suma dwóch liczb wynosi 35. Jedna z liczb stanowi dwie-trzecie (2/3) drugiej liczby. Jakie to liczby?

x- pierwsza liczba
y- druga liczba

x+y=35
x=2/3y

2/3y+y=35
(5/3)y=35 (pięć trzecich y=35) /*3/5-mnożę obustronnie przez trzy piąte
y=35*(3/5)
y=21

x=2/3y
x=2/3 * 21
x=14

ODP. PIERWSZA LICZBA TO 21, A DRUGA 14.

P.S. Rozwiązanie jest niemalże takie samo jak w zadaniu 1 i w 2, bo zauważ, ze jest dokładnie taka sama treść- tylko w pierwszym są dziewczynki i chłopcy w drugim książki-a tu liczby- dokładnie takie same zadania! Dlatego identyczne są obliczenia!

POZDRAWIAM :)))

3 5 3