Odpowiedzi

2010-01-05T17:44:50+01:00
W okresie rządów Sasów zapanowała kompletna anarchia, jedni przedstawiciele szlachty i magnaterii szli do Lasa (stronnicy Stanisława Leszczyńskiego), drudzy do Sasa, czyli do Augusta II.

Anarchia ta w państwie polskim panowała w okresie całych rządów saskich, które przez większość badaczy, historyków, uczonych oceniany jest bardzo negatywnie. Zwraca się uwagę szczególnie na fakt, iż król bardzo rzadko przebywał w kraju. Twierdzi się, że w czasie swojego panowania August III Sas przyjechał do kraju tylko trzy razy, pozostałą część swojego panowania spędził w Saksonii. Natomiast przypadłością Augusta II Mocnego, tak jak świadczy o tym jego przydomek, były dwie sprawy - picie i płodzenie dzieci.
1 5 1