Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-05T23:05:01+01:00
Dane:
m=10g=0,01kg
v= 800m/s
η=30%=0,3
c=4*10⁶ J/kg

Szukane:
M- masa spalonego prochu

Część energii spalania wynikającej ze sprawności karabinu została zamieniona na energię kinetyczną pocisku.
Ciepło całkowite uzyskane ze spalenia M prochu:
Q=Mc

Część, która się zamieniła w energię kinetyczną:
Q₁=ηMc
Ek=½mv²

Porównujemy:
Q₁=Ek

ηMc=½mv²
M=½mv²/(ηc)
M=½*0,01*800²/(0,3*4*10⁶)=8/3*10⁻³ kg = 2,7 g[kg*m²*s⁻²*J⁻¹*kg=kg*m²*s⁻²*kg⁻¹m⁻²*s²*kg=kg]

Odp. ok. 2,7 g