1) Uzupełnij zdania :
Siarczany(VI) to sole kwasu ..... np. .....
Siarczan(VI) wapnia o wzorze ..... można otrzymać w reakcjach przedstawionych równaniami :
1) ......
2).......
3).......
4).......
5).......
6).......
7).......
8).......
Z Analizy tabeli rozpuszczalności soli i wodorotlenków w wodzie wynika, że siarczany(VI) są na ogół ..... , z wyjatkiem ..... . Siarczany(VI) dysocjują na : ...... np. .....

Zadanie 2:
Które prawdziwe a które fałszywe prz fałszywych napisz poprawdą odpowiedź :

1- składnikiem skał gipsowych jest siarczan(VI) wapnia -
2- W przyrodzie są dwa minerały o wzorze CaSO4: anhydryt i gips krystaliczny-
3- Anhydryt ma wzór sumaryczny CaSO4 * 7H20-
4-Sole uwodnione sa nazywane hydratami-
5-Gips krystaliczny jest określany hydratem-
6- Zaprawa hydrauliczna twardnieje pod wpływem tlenku węgla(IV)-

1

Odpowiedzi

2010-01-06T16:48:57+01:00
1.
Siarczany(VI) to sole kwasu siarkowego (VI) NP. Siarczan (VI) sodu.
Siarczan(VI) wapnia o wzorze CaSO₄ można otrzymać w reakcjach przedstawionych równaniami :
1) H₂SO₄+ Ca(OH)₂→CaSO₄+2H₂O
2)H₂SO₄+Ca→CaSO₄+H₂
3)H₂SO₄+CaO→CaSO₄+H₂O
4)H₂SO₄+CaCO₃→CaSO₄+H₂CO₃
5)CaCO₃+MgSO₄ →CaSO₄+MgCO₃
6)Ca(OH)₂+SO₃→CaSO₄+H₂O
7)Ca(NO₃)₂+MgSO₄→CaSO₄+Mg(NO₃)₂
8)SO₃+CaO→CaSO₄
2.
1)Składnikiem skał gipsowych jest węglan wapnia(CaSO₄)
2)Fałsz
anhydryt ma wzór CaSO₄ ale gips krystaliczny CaSO₄×2H₂O
3)Anhydryt ma wzór sumaryczny CaSO₄
4)prawda
5)prawda
6)Zaprawa hydrauliczna twardnieje pod wpływem wody
1 5 1