Odpowiedzi

2010-01-05T20:02:18+01:00
Dane:
mr₁=200g
Cp₁=20%
mr₂=100g
Cp₂=10%

Szukane:
ms₁
ms₃
mr₃
Cp₃

Obliczamy ms₁
200--100%
ms₁--20%

ms₁=20%*200/100%
ms₁=40g

Obliczamy ms₂
100g--100%
ms₂--10%
ms₂=10%*100g/100%
ms₂=10g

Obliczamy ms₃

40g+10g=50g

Obliczamy mr₃
200g+100g=300g

Obliczamy Cp₃
300g--100%
50g--x

x=50g*100%/300g
x=50/3%
x=16 ⅔%