Odpowiedzi

2009-09-20T13:08:01+02:00
Herezja to poglądy sprzeczne z zasadami i naukami religi chrześcijańskiej.

1. Według Kościoła katolickiego heretycka jest nauka Marcina Lutra czy Jana Kalwina.
2.Herezje średniowieczne ( IX-XIV w.) -protest religijny- dążono do reform stosunków panujących w Kościele.
3 Herezje powstałe w wyniku spotkania judaizmu z chrześcijaństwem - np. judeochrystianizm z którym walczył Paweł Apostoł.
4. Gnostycyzm - poglądy oparte na wierze, że wiedza daje zbawienie np. manicheizm
5. Herezje, które odrzucały bóstwo Duch Świętego np. macedonianizm.