Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-05T17:54:31+01:00
Trybunał Konstytucyjny orzeka o zgodności ustaw i umów międzynarodowych z konstytucją, orzeka o zgodności ustaw z ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi, rozpatruje skargi konstytucyjne, orzeka o zgodności z konstytucją celów i działalności politycznych, bada zgodność z konstytucją aktów prawnych wydawanych przez organy centralne, roztrzyga spory kompetencyjne między centralnymi organami państwa, orzeka o zaistnieniu tymczasowej przeszkody w sprawowaniu urzędu prezydenta.

Sąd Najwyższy - rozpatrywanie kasacji, interpretowanie przepisów prawa, stwierdzanie ważności wyborów prezydenckich, do parlamentu oraz ważności referendum ogólnokrajowego.