Odpowiedzi

2009-09-20T13:13:39+02:00
Trapez ma dwa katy proste i jest opisany na okręgu. Wyznacz długości boków nierównoległych jeśli długości podstaw spełniają warunek a<b.

za mało da- albo ką t, albo r
dwa nierównoległe boki to wysokośc (czyli dwa promienie)
h=2r
oraz c,który tworzy trójkąt prostokatny
c=√(2r)²+(b-a)²