3. Zapisz podane informacje w postaci układu równań i je rozwiąż .

A. Liczba a jest o 3 większa od liczby b. Średnia arytmetyczna liczb a i b jest równa 14,5.

B. Liczba x jest o 8 mniejsza od liczb y. Liczba y jest 3 razy większa od liczby x.

C. Liczba u jest o 6 większa od liczby v. Suma liczb u i v jest 4 razy większa od v.

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-05T18:27:47+01:00
A)

{a-3=b |+3
{(a+b):2=14.5

{a=b+3 |-b
{½a + ½b = 14.5 |*2

{a-b=3
+{a+b=29
_____________________________
2a=32 |:2
a=16

{a=16
{a-3=b

{a=16
{16-3=b

{a=16
{b=13B)

{x+8=y |-y
{3y=x |-x

{x+8-y=0 |-8
{3y-x=0

{x-y=-8
+ {3y-x=0
-------------------------
2y=-8 |:2
y=-4

{y=-4
{y*3=x

{y=-4
{x=-12

C)

{u-6=v |+6
{u+v=4v |-4v

{u=6+v |-v
{u-3v=0 |*(-1)

{u-v=6
+{-u+3v=0
----------------------------------
2v=6 |:2
v=3

{v=3
{u-6=v |+6

{v=3
{u=v+6

{v=3
{u=9
2010-01-05T20:44:40+01:00