Odpowiedzi

2010-01-06T20:30:34+01:00
Strefa równikowa – temp. >20°C, małe amplitudy;
opady (wyznaczają pory roku) największe gdy słońce góruje nad równikiem;
wyróżniamy typy klimatu: równikowy wybitnie wilgotny (pada przez cały ok.,
opady >2000mm), podrównikowy wilgotny (jedna lub dwie bezdeszczowe pory,
opady 1000-2000mm), podrównikowy suchy (kilkumiesięczna pora deszczowa, opady
500-1000mm, roczna amplituda <10°C);
Strefa zwrotnikowa – temp. >10°C, duże dobowe
amplitudy, głównie opady w lecie, pory roku wyznaczają opady (w klimatach
morskich i monsunowych) i temp. (w suchych); podstawowe typy klimatu: wilgotny
(duże opady latem, ciepłe bezdeszczowe zimy), kontynentalny suchy (b. małe
opady, głównie letnie, duże amplitudy dobowe) i skrajnie suchy (duże
nasłonecznienie, brak opadów nawet przez kilka lat, wysokie dobowe amplitudy);
Strefa podzwrotnikowa – średnia roczna temp.
10°-20°C, najzimniejszego miesiąca >0°C, w lecie wyże, zimą niże, pory roku
wyznacza temp. i opady; wyróżniamy typy: śródziemnomorski (lato gorące i suche,
w odmianie monsunowej obwite opady letnie) i kontynentalny (duże amplitudy
dobowe i roczne, opady niski, występują opady śniegu);
Strefa umiarkowana ciepła – średnia roczna temp.
0-10°C, najcieplejszego miesiąca ok. 15°C, cztery pory roku, wyznacza je temp.,
typy: morski (roczne amplitudy ok.15-17°C, zimy łagodne, opady całoroczne),
przejściowy (w zależności od napływających mas powietrza cechy klimatu
kontynentalnego albo morskiego) i kontynentalny (upalne lata, mroźne zimy,
opady głównie w lecie);
Strefa umiarkowana chłodna – średnia roczna temp.
0-10°C, średnia najcieplejszego miesiąca <20°C; typy: morski (chłodne lata,
zimy łagodne, opady cały rok), przejściowy i kontynentalny (długa i mroźna
zima, chłodne lato, duże roczne amplitudy);
Strefa okołobiegunowa – średnia roczna temp. <0°C,
najcieplejszego miesiąca <10°C opady małe, w postaci śniegu, pory roku
wyznaczane na podstawie długości dnia i nocy; typy: subpolarny (najcieplejszy
miesiąc >0°C, brak termicznego lata, opady prawie wyłącznie śnieżne) i
polarny (temp. <0°C, opady niski i w postaci śniegu);
*temp. – temperatura; **amplituda temperatur
1 5 1