Które reakcje zachodzą (cząsteczkowo i jonowo)
a) kwas fosforowy V + zasada potasowa
b) chlorek baru + siarczan VI glinu
c) chlorek sodu + siarczan VI potasu
d) azotan V żelaza III + zasada sodowa
e) chlorek wapnia + azotan V srebra
f) węglan potasu + kwas solny

1

Odpowiedzi

2010-01-06T16:03:40+01:00
A) H3PO4 + 3KOH ---> K3PO4 + 3H2O
3H(na górze +)+PO4(na górze 3-)+ 3K(na górze +) + 3OH(na górze -) ---> 3K(na górze +) + PO4(na górze 3-) + 3H2O

b) 3BaCl2 + Al2(SO4)3 ---> 3BaSO4(ze szczałką w dół, bo to osad) + 2AlCl3
3Ba(2+) + 2Cl(-) + 2Al(3+) + 3SO4(2-) ---> 3BaSo4 + 2Al(3+) + 3Cl(-)

c) NaCl + K2SO4 ----> reakcja nie zachodzi

d) Fe(NO3)3 + 3NaOH ---> Fe(OH)3(ze szczałką w dół) + 3NaNO3
Fe(3+) + 3NO3(-) + 3Na(+) + 3OH(-) ---> Fe(OH)3 + 3Na(+) + 3NO3(-)

e) CaCl2 + 2AgNO3 ---> Ca(NO3)2 + 2AgCl(ze szczałką w dół)
Ca(2+) + 2Cl(-) + 2Ag(+) + 2NO3(-) ---> Ca(2+) + 2NO3(-) + 2AgCl

f) K2CO3 + 2HCl ---> 2KCl + H2O + CO2
2K(+) + CO3(2-) + 2H(+) + 2Cl(-) ---> 2K(+) + 2Cl(-) + H2O + CO2