Zdania w stronie czynnej zmień na stronę bierną ( dopełnienie w stronie czynnej (duże litery) zmień na podmiot w stronie biernej.

1. Henry Fielding wrote " AMELIA "
2. They are rebuilding THE HOUSE now.
3. The manager has already fired 2 WORKERS.
4. He was making NEW PLANS.
5. The bus damaged MY BIKE badly.
6. All students should translate THIS POEM.
7. Somebody gives HER 100 dollars every week.
8. They will ask MARRY a lot of questions.
9. They had built THE HOUSE by June 1979.
10. The police are questioning THEM now.
11. They grow A LOT OF CORN in Nebraska.
12. Somebody has given her 50 ROSSES.
13. John showed US his new house.

1

Odpowiedzi

2010-01-05T22:41:44+01:00
"AMELIA" is wrote by a Henry Fielding.
The house is rebulding now by them.
2 workers are already fired by the manager.
New plans is was made by them.
My bike is damaged badly by the bus
This poem is should translated by all students.
She is gave 100 dollars every week by somebody.
Marry is will asked a lot of questions by them.
The house is had built by June 1979 by them.
They are questioned now by the police.
A lot of corn is grown by them in Nebraska.
50 rosses is has given her by somebody.
We are shown his new house by John.


może znajdą się w tym lekkie błędy, sry nie myśle już aż tak o tej godzinie ale w 70% to raczej jest dobrze ;)
13 1 13