Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-05T18:09:30+01:00

Ważną - jak się wydaje - przyczyną, pociągającą za sobą szereg innych, był fakt, że Rzym zaprzestał podbojów. Psychologiczny efekt klęski w bitwie w Lesie Teutoburskim, choć nieporównywalny z zagrożeniem, jakie niosły np. wieloletnie zmagania z Kartaginą, był tak ogromny, że w okresie swego największego rozkwitu imperium z własnej woli zrezygnowało z ekspansji na większą skalę.

Jednej z najważniejszych przyczyn schyłku potęgi Rzymu i jego upadku upatruje się w gigantycznych kosztach (tak finansowych jak i ludzkich) wojen, jakie prowadziło imperium w drugiej połowie II wieku n.e


Już w I-II w. n.e. poziom życia, szczególnie w miastach, był bardzo wysoki, a Rzymianie przestali odczuwać chęć do walki. Rzymscy proletariusze godzili się najwyżej na wstępowanie w szeregi pretorianów lub kohort miejskich.
Brak wojen oznaczał brak niewolników, którego handel nie mógł wyrównać
Trudności finansowe próbowano rozwiązać przez inflację (przełom w tej dziedzinie nastąpił za Sewerów) i ucisk fiskalny. To również przyspieszyło upadek miast, przy jednoczesnym ograniczaniu ich autonomii. Imperium jako całość gospodarcza zaczęło się rozpadać.

prosze bardzo ;)