Rozwiąż:
1.Oblicz stężenie procentowe roztworu otrzymanego przez rozpuszczenie 5 moli siarczanu(VI)magnezu w 2 kg wody.

2.Zamieszano 100g 30-procentowego roztworu azotanu(V)sodu z 500g. wody. Oblicz stężenie procentowe otrzymanego roztworu.

Prosiłabym o dokładne rozpisanie rozwiązania:)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-06T15:42:23+01:00
1. 2kg = 2000g
5 moli ------ xg
1 mol ------ 120g( masa molowa siarczanu(VI) magnezu)
x = 600g(masa substancji)

mr = ms + m wody
mr = 600g + 2000g
mr = 2600g

Cp = ms\mr*100%
Cp = 600g\2600*100%
Cp = około 23%

Odp: Stężenie procentowe wynosi około 23%

2. ms = mr*Cp\100%
ms = 100g*30%\100%
ms = 30g

mr = ms + m wody
m wody = mr - ms
m wody = 100g - 30g
m wody = 70g

70g + 500g = 570g(nowa masa wody)
570g + 30g = 600g(nowa masa roztworu)

Cp = ms\mr*100%
Cp = 30g\600g*100%
Cp = 5%

Odp: Stężenie procentowe powstałego roztworu wynosi 5%.