Odpowiedzi

2010-01-05T18:15:56+01:00
KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA

I. DANE DZIECKA

1. Nazwisko i imię dziecka...............................................................................................
2. Data i miejsce urodzenia...............................................................................................
3. Na..............godzin dziennie i ..................posiłki od dnia..............................................
4. Adres............................................................................... tel........................................

II. RODZINA

1. Rodzina pełna, niepełna, rozbita, inna sytuacja............................................................
2. Rodzice ( opiekunowie ) ojciec matka
• imię i nazwisko ............................................ ...........................................
• nazwa i adres ............................................. ..........................................
zakładu pracy ............................................... ............................................

III. INFORMACJE O DZIECKU


1. Samodzielność
Proszę zaznaczyć te stwierdzenia, które dobrze charakteryzują Państwa dziecko.


 Potrafi samo się ubrać.
 Ubiera się z niewielką pomocą osób dorosłych.
 Wymaga pomocy przy ubieraniu.
 Samo radzi sobie z jedzeniem.
 Wymaga niewielkiej pomocy przy jedzeniu.
 Trzeba je karmić.
 Pamięta o potrzebach fizjologicznych i radzi sobie samo.
 Zgłasza swoje potrzeby, ale wymaga pomocy przy pójściu do toalety.
 Trzeba je pilnować, bo zapomina o zgłaszaniu potrzeb fizjologicznych.
Inne uwagi dotyczące samodzielności dziecka:
......................................................................................................................................................................................................................................................................................

2. Jedzenie
Proszę zaznaczyć te stwierdzenia, które dobrze charakteryzują Państwa dziecko.


 Praktycznie je wszystko, nie ma specjalnych upodobań.
 Jest wiele potraw, których dziecko nie lubi i nie chce jeść, wśród nich:
...........................................................................................................................................
 Jest po prostu niejadkiem.
 Dziecko ma specjalne potrzeby związane z żywieniem. Jakie?
......................................................................................................................................................................................................................................................................................
 Jest alergikiem uczulonym na:
......................................................................................................................................................................................................................................................................................


3. Spanie ( dotyczy dzieci 3-4 letnich )

 Dziecko śpi w ciągu dnia.
 Dziecko nie śpi w ciągu dnia.


4. Zainteresowania, uzdolnienia.

Czym szczególnie interesuje się Państwa dziecko, w jakim kierunku przejawia uzdolnienia?
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


5. Inne informacje o dziecku.

Proszę o przekazanie innych informacji o dziecku, które uznacie Państwo za ważne.
......................................................................................................................................................................................................................................................................................

6. Tradycje rodzinne.

Każde dziecko w przedszkolu obchodzi swój dzień. Mogą to być imieniny, urodziny lub dowolne inne święto. Jaka jest data święta Państwa dziecka?
...........................................................................................................................................


IV. OCZEKIWANIA RODZICÓW

1. Czy odpowiadają Państwu godziny pracy przedszkola?
 TAK
 NIE
Jeśli nie, jakie zmiany należałoby wprowadzić ?
......................................................................................................................................................................................................................................................................................
2. Z których zajęć dodatkowych będzie korzystało Państwa dziecko?
 Język niemiecki
 Język angielski
 Rytmika
 Religia
.................................................
Czersk, .................................... Podpis rodziców