Odpowiedzi

2011-02-04T14:50:39+01:00

sokrates, platon,arystoteles byli to greccy filozofowie. Sokrates był pierwszym filozofem , jego nastepcom i uczniem był platon, a arystoteles był jednym z najwybitniejszych filozofów na świecie.

 

 

 

 

Sokrates żył w Atenach w V w. Uważał , że złe uczynki wynikają z barku umiejętności odróżniana dobra od zła.

 

Planton założył akademię platońską,był nauczycielem arystotelesa.

Platon uważał, że prawdziwą rzeczywistość stanowi swiat idei , czyli doskonałych i niezmiennych wzorów wszystkich rzezcy wktórym najwazniejsze są dobro, piękno i prawda, Ponad to twierdził , że człowiek posiada nieśmiertelna duszę, która po śmierci oddziela sie od ciała.

 

Arystoteles założył szkołe filozoficzną, zwana liceum,  w  Atenach. Według Arystotelesa człowiek aby osiągnąć szczęście, powinien sie kierować nazakazmi rozumu i żyć zgodnie z zasadą złotego środka.

85 4 85