Zad.45Podaj przykłady poznanych typów (rodzajów) reakcji chemicznych, napisz słownie ich przebieg
Analiza-
Synteza-
Spalanie-
Utlenianie-

Zad. 49 KRZYŻÓWKA.
1. Gwałtowne utlenianie, któremu towarzyszy wydzielanie energii w postaci światła i ciepła.
2. Typ reakcji chem. : woda ----> tlen + wodór
3. Nazwa związku chemicznego wodoru z tlenem.
4. Związki chemiczne otrzymane w reakcji łączenia się tlenu z innymi pierwiastkami chemicznymi.

ZADANIA SĄ NA STRONIE 28/29 W ĆWICZENIACH CHEMIA NOWEJ ERY KLASA 1 GIMNAZJUM. DAJE NAJLEPSZĄ. ZA ROZWIĄZANIE BARDZO DZIĘKUJE !!!!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-05T18:53:22+01:00
Analiza- reakcja analizy zachodzi wtedy gdy substrat reakcji rozkłada się na dwa lub więcej produktów o innych właściwościach niż badany związek
Synteza- reakcja syntezy zachodzi wtedy gdy dwa lub więcej substratów reakcji łączy się i tworzą jeden całkiem nowy związek
Spalanie- rodzaj syntezy której towarzyszy wydzielanie energii w postaci światła i ciepła
Utlenianie- proces łączenia się pierwiastka chemicznego z tlenem

Zad.48 Korzystając z różnych źródeł informacji, podaj właściwości i zastosowanie ozonu, który jest odmianą alotropową tlenu.
Ozon jest niebieskim gazem, o większej gęstości od powietrza. Ma zapach powietrza po burzy . W stanie wolnym występuje w atmosferze . jest toksyczny .

właściwości dezynfekujące i bakteriobójcze
pochłania promieniowanie ultrafioletowe

Zad. 49
1. Gwałtowne utlenianie, któremu towarzyszy wydzielanie energii w postaci światła i ciepła.
2. Typ reakcji chem. : woda ----> tlen + wodór
3. Nazwa związku chemicznego wodoru z tlenem.
4. Związki chemiczne otrzymane w reakcji łączenia się tlenu z innymi pierwiastkami chemicznymi.

1 spalanie(chyba)
2 analiza
3 woda
4 tlenki
7 4 7