1.Wyjaśnij pojęcie skali
2.Podaj różnicę między wysokością względną a bezwzględną
3.Wyjaśnij pojęcie poziomicy
4.nazwij i wskaż na mapie polski pasy krajobrazowe
5. wyjaśnij co oznaczają kolory na mapie


Proszę o rozwiązanie na jutro plis

1

Odpowiedzi

2010-01-05T18:49:22+01:00
Ad1. Skala to stosunek odleglosci na mapie do odleglosci w terenie
Ad2. Wysokosc bezwzgledna jest to wysokosc mierzona od poziomu morza, natomiast wysokosc wzgledna to wysokosc mierzona od okreslonego poziomu odniesienia.
Ad3. Poziomica to linia laczaca punkty znajdujace sie na tej samej wysokosci w stosunku do poziomu morza
Ad4.Niziny nadmorskie, Pojezierza, Niziny srodkowopolskie, wyzyny, kotliny, gory
Ad5.
zielony- wzsokosc od 0 do 200-300m n.p.m niziny
zolty - od 200-300m n.p.m. do 500-1000m n.p.m.- wyzyny i najnizsze gory
niebieski - wody - jeziora, rzeki, morza, oceany
5 4 5