Pilne za każde zad 10p razem 30

zad 1.

Oblicz sumę długości wszystkich kraędzi sześcianu , którego pole powieszchni bocznej wynosi 784 cm sześcienne.
zad 2

Basen ma ksztaut prostopadłościanu.Długośc basenu jest dwa razy większa od jego szerokości.Do basenu wlano 2250 m sześciennych wody tak ,że głębokośc wody w basenie wyniosła 1,8 m .Oblicz długośc i szerokość basenu.

zad 3.

Peostopadłościenna sala lekcyjna ma wymiary 9,2m x 6,3m x 3,4 m .Oblicz masę powietrza w tej sali, przyjmując , że jego gęstośc jest równa 1,29g/dm sześcienny .Wynik podaj w kg.
Prosze o szybką odp.

1

Odpowiedzi

2010-01-05T21:15:00+01:00
Zad 1
Pb - pole powierzchni bocznej = 784 cm²
P - pole jednej ściany bocznej = Pb/4 = 784/4 = 196 cm²
a - krawędź sześcianu
P = a²
a = √P = √196 = 14 cm
sześcian ma 12 krawędzi
a razy 12 = 14 razy 12 = 168 cm
zad 2
b - szerokość basenu
2b - długość basenu
2b razy b razy 1,8 = 2250 m³
3,6b² = 2250
b² = 2250/3,6 = 625
b = √625 = 25
b - szerokość basenu = 25 m
2b - długość basenu = 50 m
zad 3
a - długość sali = 9,2 m = 92 dm
b - szerokość sali = 6,3 m = 63 dm
h - wysokość sali = 3,4 m = 34 dm
V - objetość sali = 92 razy 63 razy 34 = 197064 dm³
1,29 g/dm³ razy 197064 dm³ = 254212,56 g = 254,2 kg