Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-05T20:09:56+01:00
- 1658 Hadziacz – podpisanie ugody z Kozakami. Od tej pory Rzeczpospolita miała składać się z trzech równorzędnych państw – Polski, Litwy i Ukrainy. Postanowienia:
a) Ukraina otrzymała podobne prawa które otrzymała Litwa po podpisaniu unii lubelskiej (Wspólne najwyższe władze(król/sejm/senat), polityka zagraniczna i obronna, moneta, prawa dla szlachty.
Odrębne: wojsko, skarb, terytoria, urzędy i urzędnicy, prawa, języki narodowe).
b) z trzech ukraińskich województw utworzono Księstwo Ruskie, które miał oddzielne urzędy
c) prawosławie zostało zrównane w prawach z katolicyzmem
d) biskupi prawosławni zostali dopuszczeni do senatu
e) król zobowiązał się nadać szlachectwo tysiącom Kozaków
24 4 24