Odległość Ziemi i planety Wenus od Słońca wynosi odpowiednio 150000000km i 108000000km.
a) Oblicz okres obiegu Wenus dookoła Słońca i wyraź go w dniach ziemskich.
b) Oblicz stosunek prędkości liniowych tych planet w ruchu dookoła Słońca.

1

Odpowiedzi

2009-09-21T07:54:37+02:00
Przyjmyjmy za 150 mln km = 1 au jednostke astronomiczna.
108/150
W tej jednostce odleglosc Słońca - Wenus 0,72 AU
teraz korzystasz z prawa Keplera TZ,az - dla Ziemi TW.aw - dla Wenus
Tz^2/az^3= Tw^2/aw^3
okres obiegu
po przekształceniu Tw = sqrt(aw^3) = 0,611
Tw = Tz*0,611 = 365,25*0,611 =223,16 dnia
teraz wykorzystasz wzór
V=(2*PI*r)/T - odpowiednio poddstaw jednostkowo
oddzielnie dla Wenus i Ziemi
21 4 21