Rozwiąż zadania .
1zad
a) -(-(-4))x[8-(-5)x(-2)+(-4)x7]:[-(-4)+11]= ?

b) -(-(-(-5)))+(-4)x(8-12)-(-(-3))x(-12):(-(-6))= ?

c) -[-(-10+17)-8]:[-4+3x(-5)x(-2):10-2]+(-7)= ?

______________________
2zad
a) (4-1¼:1 ⁹/₁₆ )x(-15⅝)=?
b) ⅘-(1,2x¹²/₅ -0,8):(-⅛)
_________________________
3 zad

do liczby -8 dodaj iloraz liczby -¾ przez liczbę 2 .proszę o rozwiązanie :) i z góry dzięki ; *;**************

1

Odpowiedzi

2010-01-05T18:52:47+01:00
Zad 1
a) -(-(-4))x[8-(-5)x(-2)+(-4)x7]:[-(-4)+11]=-4x(8-10-28):(4+11)=-4x(-30):15=8
b) -(-(-(-5)))+(-4)x(8-12)-(-(-3))x(-12):(-(-6))=5+4x4+36:6=5+16+6=27
c) -[-(-10+17)-8]:[-4+3x(-5)x(-2):10-2]+(-7)=-(-7-8):(-4+15x2:10-2)-7=15:(-4+3-2)-7=15:(-3)-7=-5-7=-12

Zad 2
a) (4-1¼:1 ⁹/₁₆ )x(-15⅝)=(4-5/4x16/25)x(-125/8)=(4-4/5)x(-125/8)=3 1/5 x(-125/8)=-16/5x125/8=50

Zad 3
-8+(-3/4:2)=-8+(-3/8)=8 x 3/8=3