Odpowiedzi

2009-09-20T14:06:51+02:00
Każdy z tych trzech gazów organicznych moze się spalać na trzy sposoby: do CO2 i H20 (spalanie całkowite), do C0 i H20 (półspalanie) i do C i H20 (spalanie niecałkowite).

CH4 + 2O2 --> CO2 + 2H20
2CH4 + 3O2 --> 2CO + 4H2O
CH4 + O2 --> C + 2H2O

2C4H10 + 13O2 --> 8CO2 + 10H20
2C4H10 + 9O2 --> 8CO + 10H2O
2C4H10 + 5O2 --> 8C + 10H2O

C5H12 + 8O2 --> 5CO2 + 6H2O
2C5H12 + 11O2 --> 10CO + 12H2O
C5H12 + 3O2 --> 5C + 6H2O
5 4 5
2009-09-20T14:09:37+02:00
Wyróżniamy trzy typy spalań: całkowite (powtaje CO2 i H2O), półspalania (CO i H2O) i spalanie niecałkowite (C i H2O)

Butan - C4H10
2 C4H10 + 13O2 --> 8CO2 + 10 H2O
2 C4H10 + 9O2 --> 8CO + 10 H2O
2 C4H10 + 5O2 --> 8C + 10 H2O

Pentan - C5H12
C5H12 + 8O2 --> 5CO2 + 6 H2O
2C5H12 + 11O2 --> 10CO + 12 H2O
C5H12 + 3O2 --> 5C + 6 H2O

Metan - CH4
CH4 + 2 O2 -> CO2 + 2 H2O
2 CH4 + 3 O2 -> 2 CO + 4 H2O
CH4 + O2 -> C + 2 H2O

2 5 2
Najlepsza Odpowiedź!
2009-09-20T14:16:31+02:00
Spalanie metanu:
CH₄+ 2 O₂ → CO₂ + 2H₂O -spalanie całkowite
2CH₄ + 3O₂ → 2CO + H₂0 -półspalanie
CH + O₂ → C + 2H₂0 (sadza) -spalanie niecałkowite

Spalanie butanu:
2C₄H₁₀ + 13O₂ → 8CO₂ + 10H₂0 -spalanie całkowite
2C₄H₁₀ + 9O₂ → 8CO + 10H₂0 -półspalanie
2C₄H₁₀ + 5O₂→8C+ 10H₂0 -spalanie niecałkowite

Spalanie pentanu:
C₅H₁₂ + 8O₂ --> 5CO₂ + 6H₂O -spalanie całkowite
C₅H₁₂ + 11/2O₂ --> 5CO + 6H₂O -półspalanie
C₅H₁₂ + 3O₂ --> 5C +6H₂O -spalanie niecałkowite
8 4 8