Z działu koło i okrąg.
1.Obwód koła o promieniu(r) równym 0,5 wynosi..?
2.Obwód koła o promieniu(r) równym 1 wynosi..?
3.Obwód pnia o średnicy(d) 1,5m w przybliżeniu to..?
4.Jaką średnicę ma koło roweru o obwodzie 36 cm?
5.Koło o promieniu(r) równym 10 i kwadrat mają taki sam obwód. Wobec tego bok kwadratu ma długość ?
6.Koło, które na drodze 100m obróciło się 25 razy ma promień równy??
7.Jaką długość ma najdłuższa cięciwa okręgu o promieniu równym 4?
8.Pole koła wynosi 144, jego obwód jest równy..?
9.Obwód koła wynosi 36. Pole tego koła jest równe..?
10.Promień koła jest równy 5. Jakie pole ma wycinek kołowy, wyznaczony przez kąt środkowy o mierze 72°?
11.Ustal promień koła, w którym wycinkowi kołowemu:
a) o polu 3π odpowiada kąt 30°
b) o polu 3/2[trzy drugie] π odpowiada kąt 240°
12.Ustal jaki promień ma okrąg, którego długość równa się obwodowi:
a)rombu o długości ½[jedna druga] π
b)prostokąta o bokach długości 3 oraz π[liczba pi wynosi w przybliżeniu 3,14]
c)trójkąta równobocznego o boku 6

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-05T18:58:01+01:00
Z działu koło i okrąg.
1. Obw = π
2. Obw = 2π
3. Obw = 1,5π
4. średnica = 36/π
5. obw = 20π
a² = 20π
a = 4√5π
6. 100 / 25 = 4m
7. 8
8. P = 144
obw = 24
9. Obw = 36
P = 324
10. r = 5
P = 72°/360° * 25π = 5π
11. r = ?
a) 3π - 30°
πr² - 360°
πr² = 36π
r = 6
b) 3/2 π - 240°
πr² - 360°
πr² = 2,25π
r = 1,5
12. r = ?
a) ½π = 2πr
r = 1/4
b) 2*(3 + π) = 2πr
r = 3/π
c) 6*3 = 2πr
r = 9

Mam nadzieję że dajesz najlepszą :)
5 3 5