Zad.1
Dokonano trzykrotnie pomiaru temperatury wody w naczyniu, używając termometru o dokładności 0,5 stopni Celsjusza. Uzyskano wynik pomiarów: 22,0 stopni C, 22,5 stopni C, 22,0 stopni C.Oblicz średnią arytmetyczną wyników pomiarów i zapisz wartość najbliższą wartości rzeczywistej temperatury, uwzględniając dokładnośc termometru.

Dane:

Szukane:

Rozwiązanie:

Odpowiedź:

Zad.2
W ciągu 15 min samochód przejechał 20km.Podaj jego szybkość w km/h.

Dane:

Szukane:

Odpowiedź:

Zad.3
Spróbuj podać fizyczną intepretację przysłowia,,nie uwierzysz aż przymierzysz''

Zad.4
Spróbuj podać fizyczną intepretację przysłowia,,Zegar stojący lepszy ,od spóźniającego się"

1

Odpowiedzi

2009-09-20T15:07:30+02:00
3.
na oko pomiar wydaje się inny (coś może wydawać się dłuższe lub krótsze itd. ) . Jeśli chcemy otrzymać dokładny wymiar musimy skorzystać z przyrządu pomiarowego.

zad.2
d: s=20 km
t=15 min

s:
v=?


20km/15 min= 20 km/1/4 h= 20 x 4/1= 80 km/h

odp. samochod jechał z szybkością 80 km/h.

pzdr