Odpowiedzi

2010-01-05T20:31:04+01:00
H - maksymalna wysokość = ?
v₀ - prędkość początkowa = 8 m/s
g - przspieszenie grawitacyjne = 9,81 m/s²
h = v₀²/2g = 8²/19,62 = 64/19,62 = 3,26 m