Zadanie 11
Największa wyspa Japonii (Honsiu) ma powierzchnię 230 000km². Oblicz jej powierzchnię na mapie w
skali 1 : 20 000 000.

Zadanie 12
Powierzchnia Białowieskiego Parku Narodowego wynosi 100km². Oblicz powierzchnię tego parku na mapie w skali 1 : 500 000.

Zadanie 13
Na mapie w skali 1 : 40 000 000 stan Nowy Meksyk jest kwadratem o boku 2cm. Oblicz powierzchnię rzeczywistą tego stanu.

Zadanie 14
Dorzecze Loary na mapie w skali 1: 5 000 000 zajmuje 48cm². Oblicz powierzchnię rzeczywistą.

Zadanie 15
Tatrzański Park Narodowy zajmuje obszar 21 000 ha. Oblicz jego powierzchnię na mapie w skali 1: 200 000.

Zadanie 16
Powierzchnia Wigierskiego Parku Narodowego wynosi 15 tys. ha. Oblicz powierzchnię tego parku na mapie w skali 1: 500 000.

Zadanie 17
Powierzchnia Szwecji wynosi 450 tys. km2. Oblicz skalę mapy, na której państwo to zajmuje 180 cm2.

Zadanie18
Ziemia Ognista zajmuje powierzchnię 48 000km². Oblicz skalę mapy, na której wyspa zajmuje 0,3cm².


W miarę możliwości proszę o napisanie obliczeń

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-09-20T14:34:21+02:00
Największa wyspa Japonii (Honsiu) ma powierzchnię 230 000km². Oblicz jej powierzchnię na mapie w
skali 1 : 20 000 000.

Zadanie 12
Powierzchnia Białowieskiego Parku Narodowego wynosi 100km². Oblicz powierzchnię tego parku na mapie w skali 1 : 500 000.

Zadanie 13
Na mapie w skali 1 : 40 000 000 stan Nowy Meksyk jest kwadratem o boku 2cm. Oblicz powierzchnię rzeczywistą tego stanu.

Zadanie 14
Dorzecze Loary na mapie w skali 1: 5 000 000 zajmuje 48cm². Oblicz powierzchnię rzeczywistą.

Zadanie 15
Tatrzański Park Narodowy zajmuje obszar 21 000 ha. Oblicz jego powierzchnię na mapie w skali 1: 200 000.
200 000²=400 000 00 000
21000 ha=21000 00m²=21000000000cm²
21000000000cm²:400 00000000=0,525cm²

Zadanie 16
Powierzchnia Wigierskiego Parku Narodowego wynosi 15 tys. ha. Oblicz powierzchnię tego parku na mapie w skali 1: 500 000.

500000²=250000000000
15 tys. ha=1500000m²=15000000000cm²
15 000 000 000cm²:250 000 000 000=0,06cm²

Zadanie 17
Powierzchnia Szwecji wynosi 450 tys. km2. Oblicz skalę mapy, na której państwo to zajmuje 180 cm2.

450 000 km²=450 000 00 00 00 00 00cm²
4 500 000 000 000 000cm²:180 cm2=25*10¹²=k²
k=√25*10¹²=5*10⁶
skala 1:5000 000

Zadanie18
Ziemia Ognista zajmuje powierzchnię 48 000km². Oblicz skalę mapy, na której wyspa zajmuje 0,3cm².

48 000km²=48*10¹³cm²
48*10¹³cm²:0,3cm²=16*10¹⁴=k²
k=√16*10¹⁴=4*10⁷
skala 1:40000000
1 1 1