Zapisz za pomocą wyrażenia algebraicznego :
a) kwotę o 5 mniejszą od kwoty k
b) objętość 2 razy większą od objętości V
c) pole 5 razy mniejsze od pola P


Zapisz:
a) sześcian liczby a
b)połowę sumy liczb a i b
c)liczbę o 5 mniejszą od połowy liczby x
d) liczbę większą o 10 od liczby trzy razy mniejszej od x
e) liczbe o A mniejszą od B
f) liczbę x razy większą od y


Z

2

Odpowiedzi

2010-01-05T18:46:06+01:00
A) k-5
b) 2V
c) ⅕P


Zapisz:
a) a³
b) ½(a+b)
c) ½x-5
d) ⅓x+10
e) B-A
f) x*y
5 3 5
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-05T18:46:21+01:00
1.
a) k-5
b) 2V
c) P/5

2.
a) a³
b)(a+b):2
c) ½x-5
d) x/3 + 10
e) B-A
f) x*y lub xy
12 4 12