Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-05T23:15:28+01:00
#include //dyrektywa c++
#include //dyrektywa c++
using namespace std; // przed każdym cout nie musisz pisać std
int main() // główna część programu
{ // klamra otwierająca główną część programu
double a,b,c; // zmienne przechowujące zmienne
char; //typ danych przechowujący jeden znak(literę)
coutwybor; // nie da się wytłumaczyć takiej komendy w c++ nie ma i nie mam zielonego pojęcia skąd tu się znalazło wybor(nigdzie nie jest utworzone)
if (wybor=='+')//instrukcja warunkowa if sprawdzające czy wybor jest równy '+&#39(w zakończeniu warunku nie stawia się ;
{
std::coutb;//nie da się wytłumaczyć takiej komendy w c++ nie ma i nie mam zielonego pojęcie skąd tu się znalazło skąd tu się znalazło b(nie działało by)
c=a+b; //dodanie do siebie zmiennych a+b gdzie c jest wynikiem z dodawania
cout //cout służy w c++ do wypisywania tekstu liczb itd.