1) Uzupełnij zdania :
Siarczany(VI) to sole kwasu ..... np. .....
Siarczan(VI) wapnia o wzorze ..... można otrzymać w reakcjach przedstawionych równaniami :
1) ......
2).......
3).......
4).......
5).......
6).......
7).......
8).......
Z Analizy tabeli rozpuszczalności soli i wodorotlenków w wodzie wynika, że siarczany(VI) są na ogół ..... , z wyjatkiem ..... . Siarczany(VI) dysocjują na : ...... np. .....

Zadanie 2:
Które prawdziwe a które fałszywe prz fałszywych napisz poprawdą odpowiedź :

1- składnikiem skał gipsowych jest siarczan(VI) wapnia -
2- W przyrodzie są dwa minerały o wzorze CaSO4: anhydryt i gips krystaliczny-
3- Anhydryt ma wzór sumaryczny CaSO4 * 7H20-
4-Sole uwodnione sa nazywane hydratami-
5-Gips krystaliczny jest określany hydratem-
6- Zaprawa hydrauliczna twardnieje pod wpływem tlenku węgla(IV)-

1

Odpowiedzi

2011-07-09T12:52:46+02:00

Siarczany(VI) to sole kwasu siarkowego(VI) np. siarczan(VI) żelaza(II) - FeSO₄
Siarczan(VI) wapnia o wzorze CaSO₄ można otrzymać w reakcjach przedstawionych równaniami :

1.\ H_2SO_4+Ca(OH)_2-->CaSO_4+2H_2O\\ 2.\ Ca+H_2SO_4-->CaSO_4+H_2\\ 3.\ CaO+H_2SO_4-->CaSO_4+H_2O\\ 4.\ CaO+SO_3-->CaSO_4\\ 5.\ SO_3+Ca(OH)_2-->CaSO_4+H_2O\\ 6.\ CaCl_2+H_2SO_4-->CaSO_4+2HCl\\ 7.\ Ca(OH)_2+Na_2SO_4-->CaSO_4+2NaOH\\ 8.\ CaCl_2+K_2SO_4-->CaSO_4+2KCl

 

 

zad.2

1. - prawda

2. - prawda

3. - fałsz

 Anhydryt ma wzór sumaryczny CaSO4

4. - prawda

5. - prawda

6. - fałsz

Zaprawa hydrauliczna twardnieje pod wpływem wody

1 1 1