Daje 100p za 2 zad warto na serio a mi są potrzebne na zarazzad 1.

Oblicz sumę długości wszystkich kraędzi sześcianu , którego pole powieszchni bocznej wynosi 784 cm sześcienne.
zad 2

Basen ma ksztaut prostopadłościanu.Długośc basenu jest dwa razy większa od jego szerokości.Do basenu wlano 2250 m sześciennych wody tak ,że głębokośc wody w basenie wyniosła 1,8 m .Oblicz długośc i szerokość basenu.

2

Odpowiedzi

2010-01-05T19:13:06+01:00
1. Pb=784cm²
Pb=4a²
784cm²=4a² (podstawiamy)
196cm²=a²
a=14cm

12×a=12×14cm=168cm
(krawedzi jest 12 wiec mnozymy bok przez 12)
Odp. Suma długości wszystkich krawędzi sześcianu wynosi 168 cm.

2. a-dlugosc basenu
b-szerokosc basenu
c-glebokosc

a=2b
V=2250m³
c=1,8m
V=a×b×c
2250m³=2b×b×1,8m (podstawiamy)
2250m³=2b²×1,8m
1250m²=2b²
625m²=b²
b=25m

a=2×b
a=2×25m=50m

Odp. Dlugosc basenu wynosi 50m, a szerokosc 25m.

Mam nadzieje, ze pomoglam. W razie pytan pisz

2010-01-05T21:22:39+01:00
Pole pow bocznej sześcianu dane jest wzorem: 4a²
Zatem 4a² = 784
a² = 784 / 4 = 196
a = √196 = 14

Sześcian ma 12 krawędzi, więc suma ich długości to 14 * 12 = 168Szerokość basenu: x
Długość: 2x

Wiemy, że x * 2x * 1,8 = 2250
czyli 3,6 x² = 2250
x² = 2250 / 3,6 = 625

Czyli x = √625 = 25

Czyli szerokość basenu to 25m a długość to 50m
1 5 1